Warunki i Zasady Użytkowania

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzacie się na przestrzeganie niniejszych Warunków i Zasad Użytkowania, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz na odpowiedzialność za przestrzeganie miejscowych przepisów prawnych. Jeżeli nie zgadzacie się z którymkolwiek z tych warunków, nie macie prawa korzystać ani uzyskiwać dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Zrzeczenie się Odpowiedzialności

Materiały na stronie internetowej SleepCalculator są dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują". SleepCalculator nie udziela żadnych gwarancji, jawnych lub domniemanych, i wyłącza wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia własności intelektualnej lub innych praw. Ponadto, SleepCalculator nie gwarantuje ani nie twierdzi, że materiały na jego stronie internetowej są dokładne, prawdopodobne wyniki lub niezawodne, ani też nie gwarantuje jakości dowolnych materiałów na stronach powiązanych z tą stroną.

Wszystkie znaki towarowe, logotypy i nazwy firm wymienione na tej stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli. ConvertMorse.com nie jest powiązany, popierany ani sponsorowany przez jakichkolwiek właścicieli znaków towarowych. Użycie jakichkolwiek znaków towarowych, logotypów lub nazw firm na tej stronie ma charakter informacyjny i jest uznawane za "uczciwe użycie" zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Ograniczenia

W żadnym wypadku SleepCalculator ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczenia, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwania działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej SleepCalculator, nawet jeżeli SleepCalculator lub upoważniony przedstawiciel SleepCalculator zostali powiadomieni ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń na domniemane gwarancje, lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, te ograniczenia mogą nie mieć do was zastosowania.

Linki

SleepCalculator nie recenzował wszystkich stron powiązanych z jego stroną internetową i nie jest odpowiedzialny za zawartość jakiejkolwiek powiązanej strony. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez SleepCalculator tej strony. Korzystanie z takiej powiązanej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkowników.

Modyfikacje Regulaminu Strony

SleepCalculator może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić warunki korzystania z tej strony internetowej. Korzystając z tej strony, zgadzacie się na przestrzeganie obowiązującej w danym momencie wersji tych Warunków i Zasad Użytkowania.

Język Obowiązujący

Niniejsza Polityka Prywatności została pierwotnie sporządzona w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub nieścisłości między wersją angielską a tłumaczeniami na inne języki, wersja angielska jest wersją obowiązującą i stanowi tekst kontrolujący. Zaleca się użytkownikom odwoływanie się do wersji angielskiej tego dokumentu w celu dokładnego zrozumienia jego postanowień.

Skontaktujcie się z Nami

Jeżeli macie pytania lub potrzebujecie pomocy, prosimy Skontaktujcie się z Nami.