Czym jest SOS?

SOS to międzynarodowo używany sygnał w kodzie Morse'a. Jest to sposób wezwania pomocy w sytuacjach awaryjnych. W kodzie Morse'a SOS reprezentowany jest przez trzy krótkie sygnały, trzy długie sygnały i ponownie trzy krótkie sygnały.

Wygląda to tak: "... --- ...".

Kto wymyślił kod SOS?

Kod SOS został wprowadzony przez niemiecki rząd w przepisach radiowych, które weszły w życie 1 kwietnia 1905 roku. Stał się standardem światowym po włączeniu do drugiej Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, która została podpisana 3 lipca 1908 roku.

Dlaczego ważne jest znać kod SOS?

Znajomość kodu SOS jest ważna, ponieważ jest to uniwersalnie rozpoznawany sygnał wezwania pomocy. Można go użyć w sytuacjach, gdy nie jesteście w stanie zadzwonić lub porozumieć się werbalnie. Ten prosty sygnał może zasygnalizować innym, że jesteście w tarapatach i potrzebujecie pomocy.

Jak używać sygnału SOS za pomocą latarki?

Włączajcie i wyłączajcie latarkę w rytmie SOS: trzy krótkie błyski, trzy długie błyski, a następnie trzy krótkie błyski. Możecie powtarzać to w razie potrzeby.

Jak stukać sygnał SOS na ścianie lub stole?

Użyjcie przedmiotu lub własnej ręki do stukania w ścianę lub stół w rytmie SOS: trzy krótkie stuknięcia, trzy długie stuknięcia, a następnie trzy krótkie stuknięcia. Możecie powtarzać to w razie potrzeby.

Jak napisać SOS na piasku?

Po prostu napiszcie tekst „SOS” i upewnijcie się, że są wystarczająco duże, aby były widoczne z odległości.

Jak odpowiedzieć na sygnał SOS?

Jeśli zobaczycie lub usłyszycie sygnał SOS, oznacza to, że ktoś jest w tarapatach. Najlepszą odpowiedzią jest niezwłoczne wezwanie służb ratunkowych. Podajcie im jak najwięcej informacji o lokalizacji i charakterze sygnału alarmowego.