Vad är SOS?

SOS är en Morse-kodsignal som används internationellt. Det är ett sätt att kalla på hjälp i nödsituationer. I Morse-kod representeras SOS av tre korta signaler, tre långa signaler och sedan åter tre korta signaler.

Det ser ut så här: "... --- ...".

Vem uppfann SOS-koden?

SOS-koden introducerades av den tyska regeringen i radioförordningar som trädde i kraft 1 april 1905. Den blev en global standard efter att ha inkluderats i den andra internationella radiotelegrafkonventionen, som undertecknades den 3 juli 1908.

Varför är det viktigt att känna till SOS-koden?

Att känna till SOS-koden är viktigt eftersom det är en universellt erkänd signal för att be om hjälp. Den kan användas i situationer där du kanske inte kan ringa ett samtal eller kommunicera verbalt. Denna enkla och grundläggande signal kan varna andra om att du är i trubbel och behöver hjälp.

Hur använder man SOS med en ficklampa?

Tänd och släck den i mönstret för SOS: tre korta blinkningar, tre långa blinkningar och sedan tre korta blinkningar. Du kan upprepa det vid behov.

Hur knackar man SOS på en vägg eller ett bord?

Använd ett föremål eller din hand för att knacka väggen eller bordet med SOS-rytmen: tre korta knackningar, tre långa knackningar och sedan tre korta knackningar. Du kan upprepa det vid behov.

Hur skriver man SOS i sanden?

Skriv bara texten “SOS” och se till att de är tillräckligt stora för att synas på avstånd.

Hur svarar jag på en SOS-signal?

Om du ser eller hör en SOS-signal betyder det att någon är i trubbel. Det bästa svaret är att omedelbart ringa nödtjänsterna. Ge dem så mycket information du kan om platsen och arten av nödsignalen.